ហេតុអ្វីអាមេរិកឃ្លាំមើលសកម្មភាពក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner ប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន?

36 Views
BeeTube News
235
Published on 20 Jan 2023 / In News & Politics
Mobile Ads

⁣ហេតុអ្វីអាមេរិកឃ្លាំមើលសកម្មភាពក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner ប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន?

Show more
0 Comments sort Sort By