អារម្មណ៍មួយពេលៗ - ជា សុភា - Video Lip Sync

33 Views
SHARE Media
11
Published on 28 Jan 2022 / In Music
Mobile Ads

⁣- បទ៖ អារម្មណ៍មួយពេលៗ
- ច្រៀង៖ ជា សុភា
- និពន្ធទំនុកច្រៀង និង មេឡូឌី៖ វីរៈ ពន្លក
- សម្រួលតន្ដ្រី៖ សម ប៉ឺទី
- ថត និងកាត់ត៖ លាង ស៊ុ
- ក្រាហ្វិក និងឌីហ្សាញ៖ គង់ តូ

Show more
0 Comments sort Sort By